Webinaarit

Työelämäyhteistyö (14.9.2021)

Syyskuun webinaarissa aiheena oli työelämäyhteistyö. Webinaarissa puhuttiin mm. maahanmuuttajataistaisten opiskelijoiden ohjaamisesta ja työelämäohjaajien koulutuksesta.

S2-opetuksen integrointi (19.4.2021)

Huhtikuun webinaarissa aiheena oli kielen opetuksen integrointi hoitotyön substanssiopintoihin.