Finnish Health Care Goes Multicultural

Englannin kielen koulutus TOKASA-hankkeen työharjoittelun ohjaajille

Syksyllä 2022 järjestetään englannin kielen koulutus hankkeessa opiskelijoita ohjaaville työelämän edustajille!

Siirry suoraan ilmoittautumaan Elomakkeella >>

Aikataulu

30.8.2022 klo 13–15
6.9. klo 13–15 
13.9. klo 13–15
20.9. klo 13–15 
27.9.klo 13–15 
4.10. klo 13–15 

Taso

B1: Hallitsen jokapäiväisiin tilanteisiin liittyvän sanaston mielestäni vähintään kohtalaisesti. Selviän jokapäiväisistä puhetilanteista työssä ja vapaa-aikana. Ymmärrän selkeän yleiskielisen puheen ja TV-ohjelmien pääasiat, jos puhe käsittelee minulle tuttuja asioita. Normaalitempoinen puhe saattaa tuottaa vaikeuksia, jos puhejakso on pitkä ja aihepiiri vieras. Pystyn lukemaan jokapäiväistä tai työhön liittyvää tekstiä, jos se ei vaadi syvempää kielen tuntemusta. Osaan kirjoittaa yksinkertaisia tekstejä tutuista aiheista sekä vastata lyhyesti tiedusteluihin. Hallitsen peruskieliopin hyvin. (Eurooppalainen viitekehys, taso B1)

Osallistujat

TOKASA-hankkeen työharjoittelun ohjaajat, jotka ohjaavat opiskelijoita englanniksi.

Paikka

Teams-verkkokokousympäristö. Ilmoittautuneet lisätään Teams-ryhmään, jonka kautta materiaalit ja linkit opetuskertoihin jaetaan.

Yhteyshenkilöt

FM Katja Hämäläinen (s-posti: katja.k.hamalainen@metropolia.fi, puh. 040 630 2601)

TOKASA-hankkeen projektipäälliköt Päivi Rimpioja (paivi.rimpioja@metropolia.fi) ja Sanna Laiho (sanna.laiho@tuni.fi)

Koulutussuunnittelija Eeva Lintala (eeva.lintala@metropolia.fi)

Tavoitteet

Koulutuksen kohderyhmä on TOKASA-hankkeessa opiskelijoita englanniksi ja suomeksi ohjaavat harjoittelun ohjaajat. Tavoite on vahvistaa ja kehittää osallistujien hoitoalan englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä rohkaista ja tukea heitä käyttämään englannin kieltä harjoittelun ohjauksessa ja opiskelijakontakteissa. Koulutukseen sisältyy ennakkotehtävä. 

Sisältö

Ennakkotehtävä
Hoitotyön sanastoa
Vanhustyön hoitopaikat ja sairaalat
Osastot ja niiden päiväohjelma
Päivittäiset hoitotoimenpiteet
Asiakastilanteet ja asiakkaiden auttaminen
Terveydentilasta tiedusteleminen
Terveysneuvonta ja terveystarkastukset
Yleisimmät sairaudet ja vaivat
Oireet, niiden kuvailu ja kartoittaminen
Kipu ja lääkitys
Vinkkejä kielen opiskeluun ja oman kielitaidon parantamiseen

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu koulutukseen Elomakkeella.

Ilmoittautuminen 16.8.2022 mennessä.

Ilmoittautumisajan päätyttyä osallistujille lähetetään lyhyt ennakkotehtävä, joka tulisi olla tehtynä ensimmäiseen opetuskertaan mennessä. Ennakkotehtävää ei tarvitse palauttaa, vaan se otetaan ensimmäisellä kerralla mukaan.

Materiaalit ja linkit opetuskertoihin jaetaan Teams-ryhmän kautta, johon ilmoittautuneet lisätään ilmoittautumisajan päätyttyä.