Testi

TOKASA-pilottihankkeen tarkoituksena on luoda toimiva ja pysyvä tutkintokoulutusmalli, jossa kielenopetus on integroitu substanssiopintoihin tiiviisti mahdollistaen sen, että tutkinnon suorittaja työllistyy Suomeen ammatin vaatimalla kielitaitotasolla. Opetuskielinä ovat suomi/ruotsi ja englanti (painottuen suomeen/ruotsiin.)

Pilotointi käynnistyy sairaanhoitajakoulutuksella.  Pilottia lähdetään toteuttamaan kahdessa AMKssa, Metropoliassa ja TAMKissa. Hankkeeseen osallistuvat myös muut, toimintaan halukkuutensa ilmoittaneet ammattikorkeakoulut.

Ajankohtaista hankkeessa

Webinaari 19.4.2021 klo 13-15