Monikieliset ammattilaiset ovat rikkaus alalla kuin alalla 

14.5. kokoonnuttiin jälleen yhteen TOKASAn webinaarin merkeissä. Teemana oli tällä kertaa toiminnallisesti kaksikielisen koulutusmallin soveltaminen eri koulutustaloilla. TOKASA-hankkeessa kehitettyä mallia on pilotoitu sairaanhoitajakoulutuksessa, mutta tarve toiminnallisesti kaksikieliselle korkeakoulutukselle on suuri myös muilla työvoimapulasta kärsivillä aloilla. TOKASA-hanke tarjoaa tukea konsultaatio- ja koulutuspalveluiden muodossa toisille korkeakouluille alasta riippumatta. Webinaariin kokoontui osallistujia yhteensä 75. He edustivat 11 eri korkeakoulua. Hoitotyön lisäksi edustettuina olivat toimintaterapia, fysioterapia, bioanalyytikka, maahanmuuttajalääkärien pätevöitymiskoulutus, sosiaalialan koulutus sekä liiketalous. Lisäksi mukana oli työelämän ja toisten hankkeiden edustajia. 

 

Toiminnallisesti kaksikielistä restonomikoulusta Kuopiossa 

Savonia-ammattikorkeakoulussa eletään jännittäviä hetkiä, sillä opiskelijavalinnat ensi syksynä alkavaan uuteen toiminnallisesti kaksikieliseen restonomikoulutukseen alkavat olla loppusuoralla. Savonia-ammattikorkeakoulun lehtorit ja asiantuntijat Mira Saari, Essi Markoff, Petra Laakso ja Mari Vartiainen kertoivat webinaarissa koulutuksen suunnittelusta, hakuprosessista, opetussuunnitelmasta ja koulutuksen pedagogisista ratkaisuista. Koulutuksen kehittäminen on lähtenyt tarpeesta saada lisää osaavaa työvoimaa matkailu- ja ravintola-alalle. Kuten TOKASA, myös tämä toiminnallisesti kaksikielinen koulutus on osoittautunut vetovoimaiseksi. Hakijoita on riittänyt ja haku jouduttiin jopa väliaikaisesti sulkemaan. Hakijat haastatellaan osana valintakoeprosessia. Ryhmässä on 45 aloituspaikkaa. 

Opetussuunnitelman perustana on käytetty suomenkielisen hyvinvointimatkailun edistämisen koulutusohjelman opetussuunnitelmaa, johon on integroitu elementtejä TOKASA-koulutusmallista. Suomen kieltä tullaan integroimaan kattavasti eri opintojaksoille, jonka lisäksi opintoihin kuuluu 25 opintopistettä suomea. Opiskelijoiden on mahdollista edetä suomen opinnoissa oman kielitaitotason mukaisesti. S2-opettaja on mukana ammattiopinnoissa.  

Opiskelijoiden suomen kielen kehittymisen sekä integraation tukeminen ovat keskiössä myös toiminallisesti kaksikielisessä restonomikoulutuksessa. Opiskelijoiden tueksi on suunniteltu monia keinoja, kuten tandem-opetusta suomenkielisen ryhmän kanssa ja kielikummitoimintaa, joita myös TOKASA-koulutuksessa toteutetaan. On tärkeää, että opiskelijat eivät jää yksin. Verkostoituminen suomalaisten opiskelijoiden kanssa on arvokasta niin kielen kuin integraationkin näkökulmasta. 

 

Monikieliset ammattilaiset ovat rikkaus työpaikoilla 

Monikulttuurisuus ja -kielisyys Suomessa ovat lisääntyneet viime vuosina. Monet asiakkaat tai potilaat eivät välttämättä puhu suomea. Vaikka suomen kieli on tärkeää monissa ammateissa, myös muiden kielten osaamista tarvitaan. Monikieliset ammattilaiset, jotka kykenevät palvelemaan asiakkaita eri kielillä, ovat valtava rikkaus työyhteisöille. Parhaimmat oppimistulokset saadaan aikaan silloin, kun koko työyhteisö osallistuu kielen oppimisen tukemiseen ja toimii kielitietoisesti. Kielitietoisissa työyhteisöissä kielen oppiminen tehdään näkyväksi. Hyvä konkreettinen keino tähän on TOKASAsta tuttu kielisopimus, jota myös uudessa restonomikoulutuksessa tullaan käyttämään ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa. Kielitietoisissa työyhteisöissä pohditaan myös työtehtävien todellisia kielellisiä vaatimuksia ja tunnistetaan koko työyhteisön kielipotentiaali. Parhaimmillaan koko työyhteisön kieli- ja kulttuuriosaaminen voi kehittyä valtavasti. 

 

Kirjoittanut:  

Hanna Repo Jamal 

projektipäällikkö, tutkija, lehtori 

Metropolia Ammattikorkeakoulu