Yhteystiedot

TOKASA-hanketta toteutetaan Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Tampereen ammattikorkeakoulun yhteistyössä.

Metropolian hankeryhmä

Päivi Rimpioja
Projektipäällikkö (Metropolia), hoitotyön lehtori
paivi.rimpioja@metropolia.fi

Eeva Lintala
Koulutussuunnittelija
eeva.lintala@metropolia.fi

TAMKin hankeryhmä

Sanna Laiho
Projektipäällikkö (TAMK), Degree Programme in Nursing -tutkintovastaava
sanna.laiho@tuni.fi