Yhteystiedot

TOKASA-hanketta toteutetaan Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Tampereen ammattikorkeakoulun yhteistyössä.

Metropolian hankeryhmä

Päivi Rimpioja
Projektipäällikkö (Metropolia), hoitotyön lehtori
paivi.rimpioja@metropolia.fi

Jenni Tiainen
Hoitotyön lehtori
jenni.tiainen@metropolia.fi

Mari Manninen
Hoitotyön lehtori
mari.manninen@metropolia.fi

Eeva Lintala
Koulutussuunnittelija
eeva.lintala@metropolia.fi

TAMKin hankeryhmä

Anne Mäenpää
Projektipäällikkö (TAMK), sairaanhoitajakoulutuksen tutkintovastaava, lehtori
anne.maenpaa@tuni.fi

Sanna Laiho
Degree Programme in Nursing -koulutuksen lehtori
sanna.laiho@tuni.fi

Mari Touronen
Suomen kielen ja viestinnän lehtori
mari.touronen@tuni.fi